Full-Service

Naša špecializácia je zákazková vyroba v kooperácií, tzv. Full-Service. Naším zákazníkom ponúkame nielen  sústružnícke a frézované diely alebo nejrôznejšie strojné súčiastky, ale staráme sa aj o povrchovú úpravu, špeciálne značenie, dopravu, montáž a ďalšie.

Často spolupracujeme i s marketingovými oddeleniami veľkých firem, které u nás objednávajú komplexné výrobky, ako napríklad výrobu a dodanie prezentačných kufrov alebo prezentačných tabúľ so vzorkami vyrobných serií učitých produktov.

Kontaktujte nás