ToolControl

ToolControl je patentovaný systém hlídání nástrojů, který jsme vyvinuli a který zastupujeme.
Přístroj je namontován zvnějšku nástrojového podavače a je integrovatelný do všech CNC strojů, a to i v místech, kde se nedostává příliš prostoru.
Kontrola nástrojů probíhá uvnitř upínání tak, že kontrolní hlava je spojena pomocí flexibilní hřídelky s NC jednotkou. Pomocí funkce Teach in se systém ToolControl učí pozice sledovaných objektů.
Při následných cyklech se pak srovnává hodnota „je“ s hodnotou naučenou. Pokud tyto hodnoty nesouhlasí, systém nahlásí chybu. Rychlost cyklů je možné naprogramovat a tím synchronizovat rychlost stroje a rychlost cyklů.

ToolControl je možné zapojit všude, především však v místech, kde nelze použít standartní systém kvůli výskytu špon a stříkající chladící emulzi. Je také možné jej užít k dovybavení stroje.

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás!